Informace o firmě Referenční stavby Činnost, systém řízení jakosti, certifikáty... Kontakt

O FIRMĚ

Společnost byla založena roku 1992 a od počátku své činnosti se zaměřila na provádění kompletních dodávek v oboru pozemního stavitelství, opravy a obnovy památkových objektů. Během krátké doby jsme se díky kvalitní práci a profesionálnímu přístupu ke každé zakázce dostali do popředí významných severočeských stavebních firem.

V současné době disponujeme 90 pracovníky a kvalitní technickou vybaveností. Vynikající zázemí nám poskytuje areál o rozloze 12 400 m2 , kde jsou dvě ocelové haly a jeden dvoulodní objekt . Domníváme se , že těmito prostředky můžeme uspokojit i nejnáročnějšího zákazníka a udržet tak vysoce posazenou laťku kvality našich služeb.

Profesní strukturu tvoří z 80 % pracovníci HSV . V PSV zaměstnáváme odborníky v oborech elektroinstalace, klempířství, pokrývačství, tesařství, zámečnictví, obkladů a dláždění. Ostatní profese zajišťujeme v rámci smluvních vztahů subdodavatelsky.

Za dobu existence společnosti jsme zrealizovali celou řadu zajímavých staveb a to zejména v oblasti rekonstrukcí objektů, dále občanské, bytové a průmyslové výstavby či obnově památkových objektů. Při realizaci projektu se přizpůsobujeme individuálnímu přání zákazníka a snažíme se s ním vytvořit osobitý úzký vztah - uvědomujeme si, že jedině tímto způsobem jsme schopni uspokojit všechny jeho požadavky a přání.

Našimi zákazníky jsou jak soukromé osoby, tak větší firmy a instituce (například Severočeská energetika a.s., Alcan Děčín Extrusions s.r.o., MTT Company Praha, Královská kanonie premonstrátů v Praze, Preciosa a.s., Metal a.s. Ústí nad Labem, Dalkia Česká Republika a.s., MÚ Děčín, MÚ Varnsdorf, MÚ Jílové, KÚ Ústí nad Labem atd.).

Naše společnost má zaveden a udržován systém jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 pro provádění pozemních staveb (od dubna 2002), systém environmentálního managementu dle norem ČSN EN ISO 14001 (od června 2003) a zavádí do praxe systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001

Věřím, že Vás naše společnost zaujme nejen profesionálním a seriózním přístupem, ale také neobvyklou péčí o zákazníka. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s námi získáte nezbytný pocit jistoty a spokojenosti při realizaci vašeho projektu.

Jindřich HUSÁK
jednatel společnosti

VIZE STAMO spol. s r.o.

Naše aktivity rozvíjíme v oblasti stavební výroby. V této oblasti usilujeme o to, udržovat si přední postavení mezi nejlepšími stavebními společnostmi na trhu v Děčínském regionu. Takové pozice na trhu dosahujeme především individuálním přístupem k zákazníkům s důrazem na správné vnímání jejich přání a potřeb.

Ve stavební výrobě budeme usilovat o nejvyšší možnou kvalitu provedených prací za konkurenceschopné ceny při realizaci svěřených projektů. Kvalitu zajistíme především bezvadným zvládnutím používaných technologií a materiálů. Příznivé ceny zabezpečíme kvalitním zpracováním cenových nabídek, velmi dobrou produktivitou práce a efektivitou použitých řešení. To bude umožněno zásadním zvýšením schopností v oblasti organizace a řízení staveb.

Při realizaci staveb chceme omezovat dopad z prováděných činností na životní prostředí, např. snížením množství odpadů, jejich tříděním pro možnost následné recyklace.

Pravidelnými školeními zaměstnanců usilujeme o odbornost našich pracovníků, jejich vzdělávání o nových moderních produktech v oboru jejich činnosti a o povědomí o bezpečnosti práce při realizaci díla.

Environmentální politika
Politika BOZP
Podporujeme
Naše certifikáty